Fundacio Zoo Barcelona Fundacio Zoo Barcelona - Instagram Fundacio Zoo Barcelona - Facebook Fundacio Zoo Barcelona - Flickr Fundacio Zoo Barcelona - Twitter Fundacio Zoo Barcelona -  Youtube
Fundació Zoo Barcelona

CANVIAR TEMA

Introducció

El Zoo de Barcelona té com a principal missió ajudar a la conservació de la

fauna salvatge i la biodiversitat del món i complementa la seva feina amb altres zoos, institucions, operadors i centres universitaris i científics. Per tal de dur-la a terme, executa una acció decidida en el camp de l’educació i la sensibilització en el respecte a les espècies, els hàbitats i els ecosistemes en general. Per aquest motiu, el Zoo esdevé una peça clau en l’estratègia de la preservació de la biodiversitat que impulsa la ciutat.

L’entreteniment creatiu que proporciona el Zoo és una eina de gran vàlua per desenvolupar aquesta tasca amb èxit. D’altra banda, el Zoo contribueix a l’increment del coneixement científic, imprescindible per a la conservació a partir de la recerca pròpia i la col·laboració amb altres centres d’investigació i conservació. També és objectiu del Zoo que la seva cultura organitzativa abasti els valors de sostenibilitat, que inclouen la responsabilitat social i el medi ambient. Aquests valors impregnen tota la feina que es du a terme al Zoo i s’han de promoure en la xarxa relacional. En resum, els valors que estan implícits en la concepció del nou model de Zoo són la transparència, el compromís i la voluntat de servei cap a la natura i cap a societat, com a màxima expressió de l’interès públic general.

En aquest context, i a partir de l’impuls de l’activitat del Zoo i del pla municipal per a la seva transformació física en els propers anys, calia especialment dotar-nos d’un nou instrument que afavorís la col·laboració amb la resta de les administracions públiques i particulars i potenciar així l’atracció de la participació institucional, acadèmica,  privada i empresarial en el desenvolupament dels elements que constitueixen la raó de ser dels zoos en el segle XXI, com són la conservació, l’educació i la recerca.

La Fundació Barcelona Zoo té com a missió fonamental la promoció i el desenvolupament del Zoo de Barcelona i ho fa impulsant nous projectes de recerca, conservació, educació i sensibilització per tal d’esdevenir, des de la consideració de servei públic, un instrument orientat a la preservació de la biodiversitat, a la generació de coneixement i a la conscienciació sobre la protecció i preservació dels ecosistemes i sobre la interrelació que entre les diferents formes de vida es produeix.

La Fundació Barcelona Zoo esdevindrà un agent actiu per contribuir a la definició i consolidació d’un model de desenvolupament sostenible a partir de la materialització de l’objectiu i de les finalitats fundacionals contingudes en els seus estatuts.

Els avantatges derivats de l’estructura organitzativa i del marc fiscal que configuren la forma jurídica de fundació, segons la normativa catalana, esdevindran un important estímul en el procés d’incentivació de la participació ciutadana al voltant dels objectius i finalitats expressats, així com en l’atracció de talent i compromís d’actors actius en el camp de les ciències naturals i la recerca, el desenvolupament sostenible i la cooperació internacional, així com la participació del món de l’empresa i de la seva responsabilitat social corporativa amb l’aportació del suport i els recursos que ells estimin per a aquests propòsits.

En definitiva, la Fundació Barcelona Zoo esdevindrà un nou instrument de la ciutat, de l’Ajuntament i de la societat civil representada en el seu Patronat per coadjuvar al desenvolupament de l’activitat zoològica, més enllà dels elements de gestió i comercialització del Zoo, aspectes que continuaran sent executats per part de la Divisió Zoo de l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals (B:SM.SA).

Gràcies a l’impuls inicial en tant que socis fundadors de l’Ajuntament de Barcelona i del Gremi d’Hotels de Barcelona, i a l’acció del Patronat inicial i dels patrons que s’hi vagin integrant, hom  espera poder donar un nou impuls a aspectes cabdals de la missió del Zoo en el nou segle.

Ajuntament de Barcelona | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. | Contacte