Fundacio Zoo Barcelona Fundacio Zoo Barcelona - Instagram Fundacio Zoo Barcelona - Facebook Fundacio Zoo Barcelona - Flickr Fundacio Zoo Barcelona - Twitter Fundacio Zoo Barcelona -  Youtube
Fundació Zoo Barcelona

CANVIAR TEMA

La recerca al Zoo de Barcelona

El Zoo de Barcelona ha d’esdevenir una peça clau en les polítiques de preservació de la biodiversitat, i alhora una eina molt important per a la investigació i la divulgació de la conservació de les espècies i de la natura en general. Per aconseguir-ho , la recerca és una de les eines més importants per garantir la conservació de les espècies i, per tant, ha de ser un dels objectius prioritaris dels zoològics

El desenvolupament del Zoo de Barcelona, doncs, requereix establir nous elements de complicitat amb la societat científica per assolir aquesta fita. La pràctica quotidiana de l'activitat del zoològic dóna peu a investigacions concretes, però per si mateixa no garanteix l'obtenció de dades i la generació de coneixements en la quantitat i qualitat desitjables. Per tot això, s’ha desplegat un ampli procés d’obertura i relació amb la resta d’administracions públiques, amb els àmbits acadèmics i científics, així com amb les organitzacions vinculades a la conservació i la natura, per tal de sumar esforços i generar noves sinèrgies que afavoreixin un salt quantitatiu i qualitatiu en l’àmbit de la recerca i la conservació. Aquest esdevindrà un factor clau, ja que sense un suport institucional de la recerca, les necessitats quotidianes del treball al Zoo no permeten desenvolupar amb la intensitat necessària programes concebuts a mig o llarg termini.

En aquest sentit, la decisió del Zoo de destinar un pressupost específic per a les activitats de recerca marca un punt d’inflexió en la seva trajectòria, ja que impulsa extraordinàriament l’activitat investigadora de la institució i li permetrà assolir els objectius proposats per les associacions internacionals, tant a nivell europeu com mundial.

I per portar a la pràctica aquesta tasca, el Parc Zoològic de Barcelona ha desenvolupat un important Programa de Recerca i Conservació, ja que no s’ha d’oblidar que la recerca, sobretot quan els zoos l'apliquen a la conservació de les espècies i, per tant, a la preservació de la biodiversitat del planeta, és una de les eines més importants per garantir el seu futur i, per tant, ha de ser un dels seus objectius prioritaris.

Ajuntament de Barcelona | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. | Contacte