Fundacio Zoo Barcelona Fundacio Zoo Barcelona - Instagram Fundacio Zoo Barcelona - Facebook Fundacio Zoo Barcelona - Flickr Fundacio Zoo Barcelona - Twitter Fundacio Zoo Barcelona -  Youtube
Fundació Zoo Barcelona

CANVIAR TEMA

Projectes Marc

Els Programes Marc de recerca són aquells que es duen a terme dins de les instal·lacions del Zoo amb animals o materials de la col·lecció, de llarga durada i que abasten camps de recerca amplis i de tipus estructural.

Aquests Programes són un dels pilars bàsics de la raó de ser dels zoològics, que tenen l’obligació de fer recerca per aportar, des del seu funcionament habitual, el coneixement per contribuir a la conservació de la biodiversitat del planeta.

Els Zoos són entitats privilegiades i amb una enorme responsabilitat pel fet de ser els dipositaris de poblacions captives d’espècies animals. La recerca que es pot duu a terme en els Zoos pot abastar una gran varietat de disciplines com ara la reproducció, el comportament, els biomaterials, el maneig, la biotecnologia, l’enriquiment animal, l’anàlisi de l’ADN, el banc de teixits, la parasitologia, l’alimentació animal, i molt més, tots ells aspectes i eines necessaris per la gestió de la col·lecció zoològica.

En aquest sentit, el Zoo de Barcelona ha de garantir un ventall divers de Programes Marc de recerca dins de les instal·lacions del propi Zoo. En un primer nivell s’emmarquen aquells aspectes intrínsecs al funcionament del Zoo i estretament vinculats a la col·lecció zoològica i al seu maneig i gestió.

Els Programes Marc solen fer-se en col·laboració amb altres institucions, en especial amb diferents departaments de la Universitat. Per la seva amplitud, aquests programes constitueixen un marc de referència del qual es poden derivar investigacions més específiques, i generen nombroses publicacions al llarg de la seva realització.

La importància d’aquests Programes Marc és cabdal per a la gestió de la col·lecció del Zoo de Barcelona i per assolir altres objectius bàsics de la institució.

Programes Marc del Zoo de Barcelona:

Ajuntament de Barcelona | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. | Contacte